Werkwijze

Hieronder geef ik je een indruk van mijn werkwijze voor een individuele mentale training. Per persoon of team kijk ik welke aanpak past.

1. Intake

De intake is een kennismaking tussen de mentale trainer (Anneke) en de sporter. De werkwijze wordt uitgelegd en er wordt wat algemene informatie verteld over mentale training.

Jij kan in deze intake je vragen stellen. De hulpvraag en/of probleemanalyse komt kort aan de orde. Dan wordt gezamenlijk bekeken in hoeverre mentale training daarbij van nut kan zijn. Je beslist daarna zelf om al dan niet verder te gaan met de training.

2. Mentale training

Tijdens het tweede gesprek wordt op basis van de uitkomst van eventueel afgenomen vragenlijsten/checklists en de besproken hulpvraag (intake) een programmavoorstel voor mentale training gedaan.

Gemiddeld genomen duurt een programma tussen de 8 en 12 bijeenkomsten van 1 uur. Na elk uur wordt er door de trainer een kwartier besteed aan de rapportage van de sessie en de voorbereiding op de volgende bijeenkomst. Er wordt tussen de bijeenkomsten gewerkt met huiswerk/trainingsopdrachten.

Locatie trainingen

De bijeenkomsten vinden plaats op/rondom de praktijk in Scheveningen, gevestigd binnen Medisch Centrum voor gezondheid, voeding en sport ‘Gezond aan Zee‘ of op de sportlocatie zelf.

3. Evaluatie

Na een aantal bijeenkomsten volgt een tussenevaluatie en na beëindiging van de mentale training een uitgebreidere eindevaluatie waarbij gekeken wordt in hoeverre mentale training effect heeft gehad en waar nog aandachtspunten liggen.

Voor vragen of informatie over de kosten neem contact op met Praktijk Sportpsychologie Goslings.

Contact

Praktijk Sportpsychologie Goslings
gevestigd binnen 'Gezond aan Zee'

Vissershavenweg 63
2583 DL Scheveningen